Dva davno razdvojena klana imaju priliku ponovo se ujediniti. Hoće li ljudi radi toga riskirati opasan put? Vijeće žreca okupljeno je kako bi donijeli odluku.

Preuzet ćete ulogu žreca, staroslavenskih svećenika, koji moraju donijeti odluku koja će imati utjecaj na oba plemena kojima pripadaju.

Broj sudionika: tri ili pet

Trajanje: do dva sata

Mjesto i vrijeme održavanja: termin slijedeće javne izvedbe potražite u kalendaru događanja.

Osim javnih izvedbi, održavamo privatne i korporativne izvedbe, kao i team building.

Seobu naroda izvodili smo tijekom konvencija Liburnicon 2016 i Rikon 2016