Stara Sušica TC 2_mini_mini.jpg
 
 

Zakoni korištenja magije u Hrvatskoj

Magijom se smije baviti samo ona osoba koja za to ima legalno izdanu licencu od strane odgovornog pravnog magijskog tijela.

Moć ne smije biti korištena na naškodi, ozljedi ili kontrolira druge, ali ukoliko se pokaže potreba smije se koristiti za zaštitu svog života i života drugih.

Magija se smije koristiti za svoju vlastitu korist dokle god se time ne štite drugima

Magija se treba koristiti pažljivo i odgovorno.

Magijom se ne smije baviti kada su tudumi u blizini ili u mogućnosti primjetiti da se išta neobično događa, osim ako je ugrožen život čarobnjaka ili tuduma

Magijom nije dopušteno manipulirati situacije u tudumskom svijetu kako bi se postigla nepravedna prednost